Välkommen på fest med Byalaget den 26 augusti!

 Välkommen på fest med Byalaget den 26 augusti! Här kommer mer information om sensommarfesten på hemvändardagen. Festen ordnas av Lundaskogs Byalag som också står för en stor del av kostnaden. Vi tackar Anita och Lennart för möjligheten att vara hos dem på Laggartorp. Middagen blir en god och generös buffé från en lokal leverantör – Systrarna Brådhés i Nävekvarn. Populära Roland Farke underhåller med sång och musik. Ni […]

Bästa Grannsamverkare!

I Lokalpolisområde Nyköping har vi under senare tid sett en ökning av antalet stölder genom inbrott i företagsbilar och i containrar på byggarbetsplatser. Vi från Polisen arbetar med problemet och skulle samtidigt vilja uppmana alla våra grannsamverkare att vara extra vaksamma på misstänkta händelser i era omgivningar. […]