Bästa Grannsamverkare!

I Lokalpolisområde Nyköping har vi under senare tid sett en ökning av antalet stölder genom inbrott i företagsbilar och i containrar på byggarbetsplatser. Vi från Polisen arbetar med problemet och skulle samtidigt vilja uppmana alla våra grannsamverkare att vara extra vaksamma på misstänkta händelser i era omgivningar. […]

Inbjudan till Bystämma.

Datum: onsdagen den 30 mars Tid 19.00 Plats: Lasätter gård (ridhuset). Byalaget bjuder på fika och macka. Årsmötes handlingar med dagordning skickas ut i god tid. Går också att finna på hemsidan.enligt §18 i stadgarna för byalaget. Anmälan kan göras till Hanna eller mig. Senast […]