Vägföreningarna i Lundaskog är:

  • Enarens SF      Väg nr 145 77
  • Harlunds VF     Väg nr 143 14
  • Mellantorp – Brännkärrs VS       Väg nr 142 92
  • Klastorp – Bohults VS   Väg nr 142 95
  • Källhults SF    Väg nr 140 70
  • Källmossens SF  Väg nr 141 82