Bästa Grannsamverkare!

I Lokalpolisområde Nyköping har vi under senare tid sett en ökning av antalet stölder genom inbrott i företagsbilar och i containrar på byggarbetsplatser. Vi från Polisen arbetar med problemet och skulle samtidigt vilja uppmana alla våra grannsamverkare att vara extra vaksamma på misstänkta händelser i era omgivningar. […]