Vad ska studiecirkeln innehålla?

Följande förslag framkom i diskussionen:

– Varje tillfälle startar med information om föreningskunskap.

Under tema lära känna din hembygd.

Nedan punkter har ingen inbördes prioritering.

● Bygdens historia

● Gårdar , gårdsnamn, vem/vilka har bott på gården?

– Lasätter

– Draktorp

– Säter

– Mogetorp

– Laggartorp

– Korpdalen/Hulterstabyn

– Christinelund

– Soldattorpen

– m.m.

● Platsnamn

● Gränsdragningen mellan Tuna skogsbygd och Lundaskog

● Varubussen.

● Posten historiskt och idag-

● Gamla bosättningar (torpgrunder enligt riksantikvarieämbetet)  i Lundaskog och Tuna skogsbygd + vandringar under våren 2024.

● Buss- och postturer i Lundaskog 1920-talet till 1960-tal reviderat material.

● Skogsjärnvägar med anknytning till avverkningar i våra trakter 1920-tal till slutet av 1930-talet  Reviderat material

● Busstrafik i landet ,länet men framför allt i våra trakter från början av 1920 talet med insyn i ett lokalt bussföretag. Nytt material.Eventuell gäst.

● Ett helt nytt ämne som berör alla.Tidigast i  början av 2024.

● Sockenstämmoprotokoll.

Bokade cirkelträffar är kl 18.00 följande datum:

V 48 ​27 november 2023

V 51 ​18 december​2023

V 2​8 januari ​2024

V 5 ​29 januari​ 2024

V 8​ 19 februari​ 2024

V 11​ 11 mars ​2024

V 15​ 8 april. ​​2024

V 18​ 29 april​ 2024

Nu kör vi Elsie och Birgitta