Kallelse till bystämma 2024

Lundaskogs byalag. Datum: torsdagen den 29 februari 2024 Tid: 19.00 Plats: Lasätter gård (gästladan vån.2) Byalaget bjuder på fika och macka. Handlingar till stämman samt dagordning kommer skickas ut innan stämman. Om du som medlem önskar att något ärende tas upp till behandling på bystämman […]