Lundaskogsbyalag

Info om Källmossens SF (samfällighetsförening).

Föreningen bildades som Källmossens vägsamfällighet 1955.

Föreningens första styrelse bestod av:

Ordförande: Jägmästare Jonas Hagman, Ändebol, Jönåkers Häradsallmänning.

Ordinarie ledamöter: Erik Haglund. Källmossen, Tore Nyström, Norralund.

Suppleanter: Kamrer Nils Grundström, Lida, Gustaf Karlsson, Lurtorp.

Vid årsmötet den första april 1957 antogs Josef Karlsson, Krokek, inlämnade anbud på iståndsättningsarbeten, anbudet var på 14 450. Kr.

Vid årsmöte i augusti 1959 informerade ordföranden om att ”enskilda vägen Dalstugan/allmänna vägens slut till samma enskilda vägs anslutning till allmänna vägen Nävekvarn – Nyköping vid ”Skvallertorget”, är uppdelad på två vägsamfälligheter. Öfvershyttans vägsamfällighet ca 4,2 km väg och Källmossens vägsamfällighet ca 3 km väg. Dessa skildes åt av ca 2 km ej delad enskild väg som var mycket bristfällig. Vägverket föreslog att vägsamfälligheterna bygger en helt ny enskild väg mellan torpet Struten i Tunabergs kommun och fastigheten Hörningsberg i Jönåkers kommun. Extra stadsbidrag på hela den nybyggda enskilda vägen kunde påräknas”.

 Vägmästare Gustaf Hansson från Nyköping lämnat anbud på hela det föreslagna vägbygget. Vilket innebar att Källmossens vägsamfällighet byggde en helt ny enskild väg från Hörningsberg till Lida vägskäl, ca 600 m, i Jönåkers kommun, Kostnaden för Källmossens vägsamfällighet blev 6 800 kr.

Sedan vägarbetet blev slutfört och de båda enskilda vägarna klassades som genomfartsväg berättigades vägsamfälligheterna till åttio procent (80 %) i statliga vägunderhållsbidrag.

Vägverket ville 1967 upphöra med sitt underhåll av vägen från Lundaskogs skola till allmän vägens slut vid vägskälet Bävenstorp – Källmossen norr om sjön Enarn.

De föreslog att Källmossens vägsamfällighet därmed förlängdes till Lundaskogs skola. Protester från ortsbefolkningen lät inte vänta på sig. En skrivelse till Kungl. Maj:t författades, men avslogs, och Källmossens vägsamfällighet förändrades enligt Vägverkets förslag.

Källmossens vägsamfällighet upptogs som medlem i Riksförbundet enskilda vägar, REV, 1985. Vägsamfälligheten/ samfällighetsföreningen är fortfarande medlem med medlemsnummer 711.

Källmossens vägsamfällighet ombildandets till Källmossens SamfällighetsFörening vid årsmötet den nionde april 1999 i Församlingsgården, Jönåker

Källmossens SF skala 15 000
 kartan över vägen i skala 1:15 000