Välkommen som medlem i Lundaskogs Byalag

Lundaskogs Byalag är en ideell förening bildad den 14 april 2011 vid Lasätters gård.

Lundaskogs Byalags verksamhetsområde motsvarar södra delen av gamla Lunda socken med omnejd.

Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person, som förklarar sig villig att följa byalagets stadgar och beslut. För att bidra och förverkliga byalagets syften.

Lundaskogs Byalag tillvaratar bygdens och innevånarnas intressen.

– Det är DIN stämma som skall höras över alla politiska och religiösa gränser.

– Det är DU som skall bestämma hur DIN bygd skall formas.

– Byalaget är VI tillsammans.

– Är VI många, är VI starka, så tillvaratas VÅRA och bygdens intressen.

– Vad Vi gör och vad Vi åstadkommer, är upp till oss i Lundaskog.

– Lundaskogs Byalag är en naturlig remissinstans och språkrör i kontakter med Nyköpings kommun, samt andra myndigheter och organisationer, i frågor som berör landsbygden, och då i synnerhet Lundaskogsbygden.

 Så skapar VI en Byalagsanda i Lundaskog med omnejd.

Lundaskogs Byalag har under våren 2011 arbetat med att få bredbandsfiber till Lundaskog.

Stöd vår verksamhet genom medlemskap.
 

Medlemsavgiften är 100:- per fastighet och år.

Den betalas in på Bankgiro nr: 757-0989.

swish nummer: 123 166 65 77

Viktigt! OBS! Ange alltid enl nedan så vi har en aktuell medlemslista:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress vid inbetalningen. Räcker inte raderna till maila till webbredaktor.Lundaskogsbyalag@gmail.com