Den nya bron

Det vi nu beskriver om hur den nya bron kom till omkring år 1950 bygger på berättelser från bröderna Stenbergs familj.

Det var inte tal om att leja bort det här jobbet, det skulle man göra på egen hand på gammalt beprövat sätt med en bro byggd av sten. Stenblocken togs från ett flyttblock vid Hulterstavägen. Man använde nog inga moderna maskiner. Det var säkerligen slägga, borrar och kilar som användes för att bryta ut lämpliga block för brobygget. Vintertid transporteradesdessamed häst och kälke till byggplatsen.

Man kan tänka sig att på högsommaren, efter höslåttern men före skörden, när vattnet i bäcken var lågt genomfördesbygget. Vilket slit att baxa stenblocken på plats. Bron blev stabil ochj bred med god vattengenomförning. Idag är bron förstärkt med en körplåt. Ingen kunde väl på 1950-talet tänka sig 60 ton tunga timmertransporter. 

Släpp för en stund dagens teknik med rörtrummor och grävmaskiner och föreställ dig hur detta arbete genomfördes med handkraft. 

Flyttblocket vid Hulterstavägen visar idag tydliga spår efter detta projekt.

I skrivande stund, april 2018, planeras att ytterligare förstärka bron utan att göra åverkan på den gamla stenkonstruktionen.